Kulübümüz

Başkanlık Tarihimiz • Emin İŞLETİR
  1989-1990-1992-1993-2003-2012-2014-2015-2016-2017
 • İzzet ERİŞEN
  1924-1925-1926-1927-1928-1939
 • İrfan TÌREMEN
  1926
 • Adnan DÌVENCİ
  1930-1936-1937
 • Avni GÖRGEÇ
  1954
 • Namık SARPEL
  1955
 • Selim AKİŞ
  1950-1951-1957
 • Ahmet PAR
  1958
 • Haydar ARYAL
  1938-1940-1941-1943-1946-1947-1948-1964-1966
 • Ziya BADİOĞLU
  1959-1960-1962-1963-1967
 • İbrahim KAYA
  1960-1961
 • Mehmet VERYERİ
  1966-1967
 • Recep ÖZSAKALLI
  1968-1969
 • Osman GÖKÇE
  1968-1969-1970
 • Necdet TÜZÜN
  1970-1971
 • İlyas SİPAHİ
  1965-1966-1972
 • Emin KILIÇARSLAN
  1972-1973
 • Doğan ÌSTKANAT
  1973
 • Necdet İPEKOĞLU
  1973-1974
 • Cavit ÖLÇER
  1974-1975-1976-1977-1978-1979
 • Ertap MÌLAYİM
  1979-1980-1982-1983-1984
 • Nuri NENCAN
  1980-1981
 • Arif ERCOŞKUN
  1981-1982-1984-1985
 • Hakan EKE
  1985-1986-1987
 • Sadi LESKAY
  1988-1988
 • Ferdi ÖZNEHİR
  1988-1989
 • İsmail ŞİŞMANOĞLU
  1991
 • Şakir UZUN
  1991-1992
 • Reşat SERGİN
  1991-1993-1994
 • Cemal DÖNMEZ
  1995-1996-1997-1998-1999-2002-2013
 • Metin AKPINAR
  2005-2006
 • Hüseyin TERZİOĞLU
  2006-2007
 • Mustafa DÌZYOL
  2007-2008
 • Lami HAMARAT
  2010
 • Tahir GÌRLER
  2011
 • Emin İŞLETİR
  1989-1990-1992-1993-2003-2012-2014-2015-2016-2017
div > .uk-panel"}" data-uk-grid-margin="">